Make your own free website on Tripod.com

SUMMARY TRANSLATION

extract

REPORT

To: the Major General, Commander of National Police

From: the Brigadier General, National Chief of the Special Branch

Subject: Major Lê Xuân Nhuận's accomplishments

 

        Besides the other task achievements, particularly the successful restoration and maintenance of security in the populated areas throughout Region I, Major Lê Xuân Nhuận, Director of PSB for Region I, has initiated and attained the following results in the international intelligence field:

 

B. EASTERN EUROPEAN COMMUNISTS:

Espinonage:  

        1- Recruited and hooked:  

        3+ Polish officers, and  

        3+ Hungarian officers.  

        The handling of these spies had been transferred to the Allied Friends, and, after repatriation, they already began to work as penetration agents for the Free World right inside their parties, governments and armies, and chiefly the Warsaw Treaty Organization, in the capitals of their countries, since the end of 1973.

        2- Presently linked: 

        3+ Polish officers, and 

        2+ Hungarian officers, to have them cooperate with us*.  

        -------  

        *These figures were summarized at the end of February 1975, with a + sign meaning they would increase. 

 

 

BÁO-CÁO ĐẶC-BIỆT

 

A. CỘNG-SẢN VIỆT-NAM: 

         An-Ninh 

        1- Đă hạ-sát 20+ VC; bắt sống 63+ VC; chiêu-hồi 135+ VC.

        2- Đă phá vỡ 10+ tổ-chức VC khủng-bố, phá-hoại, trinh-sát, dân/địch-vận, vơ-trang tuyên-truyền, v.v...

        3- Đă khui phá 5+ hầm bí-mật VC; tịch-thu của chúng 20+ hỏa-tiễn 122 ly, 11+ AK-47, 6+ CKC, 10+ súng lục nhiều loại, 32+ lựu đạn, 3+ tấn gạo, v.v...

        4- Đă bắt giữ 6+ tổ-chức tiếp-tế, 2+ đường dây kinh-tài VC; tịch-thu của chúng 2+ tấn gạo, 1,000+ Mỹ-kim...

        5- Đă phá vỡ ổ đặc-công VC vùng nam Núi Ngũ-Hành-Sơn, vốn thường-xuyên bắn sẻ lên phi-cơ trực-thăng của Trung-Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư-Lệnh Quân-Đoàn I và Quân-Khu I.  

        Kể từ cuối năm 1973, đă tái-lập và duy-tŕ an-toàn 100% cho đường bay của Tư-Lệnh Quân-Đoàn/Quân-Khu I khắp vùng nói trên.

        6- Đă thanh-toán xong các phần-tử đặc-công VC nội-thành Đà-Nẵng

        Kể từ cuối năm 1973, chúng không c̣n cắt rào thép gai định vào phá-hoại các bồn xăng dự-trữ của ta.

        7- Đă chận đứng vĩnh-viễn mọi nỗ-lực của đặc-công VC vùng nam Đèo Hải-Vân.  

        Kể từ cuối năm 1973, chúng không c̣n tấn-công Kho Xăng lớn nhất của Quân-Khu I ở Liên-Chiểu, sát Đèo Hải-Vân.

        8- Đă chấm dứt tức-th́ mọi toan-tính của đặc-công VC vùng bắc Tỉnh Quảng-Nam vốn giật ḿn đều đều các chuyến xe lửa, giết hại hành-khách thường-dân, hằng ngày từ Huế vào.

        Kể từ cuối năm 1973, đă tái-lập và duy-tŕ an-ninh 24/24 giờ trên tuyến thiết-lộ này.

        9- Đă triệt-tiêu mọi hoạt-động khủng-bố và phá-hoại của biệt-động VC nội-thành, vốn thường-xuyên quấy-rối các phố-phường đông dân.  

        Chỉ trừ một vụ VC xúi-giục trẻ con ném chất nổ gây thương-tích cho Cảnh-Sát Lưu-Thông, c̣n th́ kể từ cuối năm 1973, đă tái-lập và duy-tŕ an-ninh hoàn-toàn tại khắp các thị-xă và quận-lỵ, xă-lỵ lớn trong toàn Quân-Khu I.

        10- V.v...  

        Thám+Điệp:  

        1- Đă tuyển-dụng:  

        22+ cán-bộ VC điệp-viên nội-tuyến cho ta;  

        36+ cơ-sở VC thám-viên xâm-nhập cho ta.  

        2- Đang xây-dựng:  

        91+ đầu mối mật-viên để họ hoạt-động cho ta.

 

B. CỘNG-SẢN ĐÔNG-ÂU:  

        Thám+Điệp:  

        1- Đă tuyển-dụng và móc-nối được:  

        3+ sĩ-quan Ba-Lan, và  

        3+ sĩ-quan Hung-Gia-Lợi.  

        Các điệp-viên này đă được tôi chuyển-giao cho Người Bạn Đồng-Minh, và sau khi hồi-hương họ đă hoạt-động nội-tuyến cho Thế-Giới Tự Do ngay trong hàng-ngũ Đảng, Nhà Nước và Bộ Đội của họ, và trong tổ-chức quân-sự cộng-sản quốc-tế “Minh-Ước Vác-Xô-Vi”, tại thủ-đô các nước liên-quan, kể từ cuối năm 1973. 

        2- Đang khai-triển: 

        3+ sĩ-quan Ba-Lan, và 

        2+ sĩ-quan Hung-Gia-Lợi, để họ hoạt động cho ta*.  

        -------  

        *Các con-số này chỉ là kết-quả tính đến cuối tháng 2/1975, nên có ghi thêm dấu cộng + (nghĩa là sau đó sẽ tăng nhiều hơn).